Skontaktuj się z nami - telefon: 530 972 190 e-mail:tzubek@naszdom-projekt.pl

Wyszukaj coś dla siebie
Od
DoZobacz nowy katalog

katalog-naszdom

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji do działki, na której chcemy go wybudować. Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków gruntowych, śniegowych i wiatrowych, a także do indywidualnych wymagań Inwestora.

Adaptacja projektu gotowego to przede wszystkim przystosowanie konstrukcji fundamentu ścian konstrukcyjnych i dachu do warunków miejscowych dotyczących działki, na której ma stanąć dom, oraz do warunków zabudowy określonych w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy. Polska jest podzielona na strefy obciążeń konstrukcyjnych (zwane także strefami klimatycznymi) powodowanych opadami śniegu oraz wiatrami – biorąc pod uwagę normy określone dla odpowiedniej strefy projektant wykonujący adaptację musi zmodyfikować projekt, aby konstrukcja dachu fundamentów i ścian nośnych odpowiadała właściwym normom.